برای فعالسازی کارت گارانتی اطلاعات زیر را وارد نمایید

لطفا نام را به درستی وارد کنید
لطفا نام خانوادگی را به درستی وارد کنید
لطفا یک گزینه را انتخاب کنید
لطفا یک گزینه را انتخاب کنید
لطفا شماره همراه را به درستی وارد کنید
لطفا استان را انتخاب کنید
لطفا شهر را انتخاب کنید
AG لطفا شماره سریال دستگاه را به درستی وارد کنید
شماره سریال دستگاه را از برچسب پشت دستگاه یا روی جعبه محصول بخوانید.
لطفا کد دیابت کارت را به درستی وارد کنید
در صورت داشتن دیابت کارت آوان کد روی کارت را وارد کنید

در صورت صحیح بودن اطلاعات کد فعالسازی ارسال شده را وارد کنید

شما ۳۰ هزار تومان هدیه دریافت کرده اید که با خرید از آوان لند می‌توانید از آن استفاده کنید.
ورود به سایت آوان لند